جملات جالب قاب عکست
0

بغلم کن گاهی برگرد و بغلم کن برگرد و تنگ بغلم کن وقتی حافظه‌ی تن…

جملات جالب عجـیب تنـفـری
0

مـعـجـزه هـایـت خــــــــدایا من اینجا دلم سخـــــت معجزه مــی خـواهــد و تـو انـگـار مـعـجـزه هـایـت …

متن
0

یادش آمد حتّا قطره‌ی اشکی هم نریخت زن یک‌راست رفت سراغِ بندِ رخت و ژاکتش…

متن تاحد یک نقطه
0

زندگى چیست از من پرسیده اى زندگى چیست. مثل اینکه بپرسى هویج چیست؟ خب هویج،…

1 2 3 25